MVO

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat bij alle bedrijfsbeslissingen niet alleen het effect op de winst telt, maar dat ook de gevolgen voor mensen binnen en buiten het bedrijf en het milieu een zwaarwegende rol spelen. Terloo Holding doet er alles aan om, zelfs met de kleinste beslissingen, rekening te houden met MVO. Daarom zijn wij ook partner van MVO Nederland.

Partner MVO Nederland


Als partner van MVO Nederland onderschrijven wij o.a. de volgende uitgangspunten:

  • Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.
  • Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door o.a. de milieubelasting, het energiegebruik en de CO2-uitstoot zo veel als kan te reduceren en waar mogelijk volledig schoon te produceren.
  • Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers.
  • Wij streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd.
  • Wij creëren kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.
  • Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten.

Meer informatie over MVO is te vinden op www.mvonederland.nl